Regulamin 2021-07-12T07:19:36+00:00

Regulamin

Pokoje Stare Sady Villa Klif

Pełna wersja

1. Pokoje gościnne wynajmowane są w systemie dobowym. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego

2. Warunkiem pełnej rezerwacji pokoju jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości planowanego wynajęcia pokoju w ustalonym terminie. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji pokoju. Wpłaty zadatku należy dokonywać wg podanych niżej danych:

Artur Szyc
Stare Sady 5A
Nr rachunku:
87 1140 2004 0000 3102 5398 7719
IBAN: PL87 1140 2004 0000 3102 5398 7719
Kod BIC (Swift): BREXPLPWMBK

3. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry (przelewem) lub niezwłocznie po przyjeździe. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

4. Gość Villa Klif ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

5. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym niż zastany oraz oddać klucze od pokoju.

6. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym.

7. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany i dozorowany. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

9. W pokojach oraz na terenie przyległym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

10. Osoby przebywające w pokojach gościnnych zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż.

11. W pokojach gościnnych Villa Klif nie akceptujemy zwierząt.

12. W pokojach gościnnych Villa Klif obowiązuje całkowity zakaz palenia.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, oraz warunków regulaminu w dowolnym momencie jednak bez wpływu na już złożone rezerwacje.

Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie była wymagany.

Skrócona wersja

  • Doba hotelowa: 16:00 – 10:00

  • Rezerwacja po wpłacie zadatku 30%

  • Płatność za pobyt z góry w dniu przyjazdu

  • Gość odpowiada za spowodowane szkody

  • Bezpłatny parking niestrzezony – monitorowany

  • Cisza nocna od 22:00 – 06:00

  • Nie akceptujemy zwierząt

  • Zakaz palenia w pokojach